Cine suntem

Noi suntem pure-romania.ro, o colecţie de poveşti, despre locuri şi experienţe din România, România autentică, văzute din perspectiva legăturii omului cu natura dar şi cu cosmosul.

Drepturi de autor (Copyright)

Site-ul www.pure-romania.ro şi toate elementele acestuia (grafică Web, texte, programe etc.) sunt aparate de legea pentru protecţia drepturilor de autor. Folosirea fără acordul nostru a oricărui element cuprins în acest site se pedepsește conform legilor în vigoare.

Administratorii site-ului www.pure-romania.ro îşi rezervă dreptul de a modifica unilateral conţinutul acestuia, fără înştiinţarea prealabilă a utilizatorilor.

CONFIDENȚIALITATE

www.pure-romania.ro va folosi datele personale transmise de utilizator doar în scopul menţionat, al publicării poveștilor despre locuri și experiențe. Administratorii acestui site nu vor face publice şi nu vor înstrăina gratuit sau contra cost date privind informaţii personale ale tale. Acordul dat pentru termenii şi condiţiile enunţaţi pe www.pure-romania.ro reprezintă asumarea acestora de către utilizator.

Orice altă problemă cauzată de serviciile prezentate în cadrul www.pure-romania.ro care nu apare menţionată în prezentul document se va soluţiona pe cale amiabilă. În caz contrar, competența revine instanţelor de judecată din România.

PRELUCRAREA DATELOR CU CARACTER PERSONAL

www.pure-romania.ro garantează că va continua să prelucreze datele furnizate de tine în conformitate cu Regulamentul UE nr. 2016/679 privind protecţia persoanelor fizice în ceea ce priveşte prelucrarea datelor cu caracter personal şi privind libera circulaţie a acestor date şi de abrogare a Directivei 95/46/CE (Regulamentul general privind protecţia datelor).

Definiții
„Date cu caracter personal” înseamnă orice informaţii privind o persoană fizică identificată sau identificabilă („persoana vizată”); o persoană fizică identificabilă este o persoană care poate fi identificată, direct sau indirect, în special prin referire la un element de identificare, cum ar fi un nume, un număr de identificare, date de localizare, un identificator online, sau la unul sau mai multe elemente specifice, proprii identităţii sale fizice, fiziologice, genetice, psihice, economice, culturale sau sociale;

„Prelucrare” înseamnă orice operaţiune sau set de operaţiuni efectuate asupra datelor cu caracter personal sau asupra seturilor de date cu caracter personal, cu sau fără utilizarea de mijloace automatizate, cum ar fi colectarea, înregistrarea, organizarea, structurarea, stocarea, adaptarea sau modificarea, extragerea, consultarea, utilizarea, divulgarea prin transmitere, diseminarea sau punerea la dispoziţie în orice alt mod, alinierea sau combinarea, restricţionarea, ştergerea sau distrugerea.

 

www.pre-romania.ro are obligaţia de a administra în condiţii de siguranţă şi numai pentru scopurile specificate, datele personale pe care ni le furnizezi despre tine.

Prin completarea datelor tale în formularul de pe site declari că accepţi necondiţionat ca datele tale personale să fie incluse în baza de date a pure-romania.ro şi să îți dai acordul expres şi neechivoc că toate aceste date personale să fie stocate, utilizate şi prelucrate de către noi şi colaboratorii noștri.

Prin citirea prezentelor Termeni şi Condiţii, ai luat la cunoştinţă faptul că îți sunt garantate următoarele drepturi:

  • dreptul de acces la datele cu caracter personal care vă privesc;
  • dreptul a solicita rectificarea datelor cu caracter personal inexacte;
  • dreptul de a solicita ştergerea datelor în anumite circumstanţe (de exemplu atunci când datele personale nu mai sunt necesare în raport cu scopurile menţionate mai sus);
  • dreptul de a nu fi supus unei decizii individuale;
  • dreptul la restricţionarea prelucrărilor;
  • dreptul de a vă opune prelucrării şi de a solicita ştergerea datelor;
  • dreptul de a fi notificat în caz de încălcări a securităţii datelor;
  • dreptul de a vă retrage consimţământul;
  • dreptul de a depune plângere în faţa unei autorităţi de supraveghere.

Orice utilizator care a furnizat explicit adresa sa de email pe site-ul pure-romania.ro poate opta pentru ștergerea acesteia din baza noastră de date prin trimiterea unui e-mail la adresa contact@pure-romania.ro cu subiectul „Dezabonare„.

Cookies

Utilizăm cookies pentru a-ți oferi o experiență mai bună.

De asemenea utilizăm cookies pentru a analiza comportamentul anonim al unui utilizator în site-ul pure-romania.ro – prin integrarea cu serviciile de analiza Google, Facebook. La prima deschidere a site-ului poți opta pentru acceptu-ul cookie-urilor. Îți poți seta browserul în așa fel încât să refuze toate modulele cookie sau să indice momentul când un modul cookie este trimis către computerul tău. Însă, astfel poți împiedica site-ul pure-romania.ro să funcționeze corespunzător. De asemenea, îți poți seta browserul să șteargă modulele cookie de fiecare dată când închei sesiunea de navigare.

Citește mai multe despre Politica de cookies.

Protecţia datelor cu carcater personal – HubSpot

Pentru a optimiza experienţa pe care o ai în mediile de comunicare digitală utilizate de Pure Romania, am implementat sistemul CRM oferit de HUBSPOT. Acest sistem implica o serie de activităţi, pe care le explicăm mai jos:

1. Informaţii pe care le colectam

Prin completarea formularelor din site-ul Pure Romania ne trimiţi informaţii cu caracter personal. Cerem aceste informaţii pentru a afla mai multe despre tine şi pentru a-ţi putea oferi mai rapid şi mai facil informaţia de care ai nevoie. Informaţiile sunt păstrate în sistemul HubSpot (informaţiile merg în cloud-ul HubSpot şi sunt depozitate în serverele HubSpot din SUA). Informaţiile pe care le colectam şi le gestionam folosind serviciul HubSpot ne aparţin şi sunt utilizate, dezvăluite şi protejate în conformitate cu această Politică de Confidenţialitate.

Când vizitezi site-ul nostru web

Ești liber să exlorezi site-ul Web fără a furniza informaţii personale despre tine. Când vizitezi site-ul Web, îți solicităm să furnizezi informaţii personale despre tine şi să colectăm informaţii de navigaţie.

„Informaţii personale”

Aceasta se referă la orice informaţii pe care ni le trimiți voluntar şi care te identifica personal, inclusiv informaţii de contact, cum ar fi numele, adresa de e-mail, numărul de telefon şi alte informaţii despre tine. Informaţiile personale pot include şi informaţii despre tine care sunt disponibile pe internet, cum ar fi de pe Facebook, LinkedIn, Twitter şi Google.

Informaţiile personale includ informaţii de navigaţie. Informaţiile de navigaţie se referă la informaţii despre computerul tău şi vizitele tale pe site, cum ar fi adresa ta IP, locaţia geografică, tipul browser-ului, sursa de trimitere, durata vizitei şi paginile vizualizate. Vezi secţiunea „Utilizarea informaţiilor de navigare” de mai jos.

Fişiere jurnal

Când vizualizezi conţinutul furnizat de noi, colectam automat informaţii despre hardware-ul şi software-ul computerului. Aceste informaţii pot include adresa IP, tipul browser-ului, numele de domeniu, furnizorul de servicii de internet (ISP), fişierele vizualizate pe site-ul nostru (de exemplu, pagini HTML, grafica etc.), sistemul de operare, datele de pe click, timpii de acces şi site-ul de referinţă, adrese. Aceste informaţii sunt utilizate de HubSpot pentru a furniza statistici generale privind utilizarea site-urilor. În aceste scopuri, conectăm aceste date colectate automat la Informaţii personale, cum ar fi numele, adresa de e-mail, adresa şi numărul de telefon.

Informaţii pe care le colectam de la terţi

Din când în când, putem primi informaţii personale despre tine de la surse terţe, inclusiv parteneri cu care oferim servicii co-branded sau angajăm activităţi de marketing comune şi surse disponibile public, cum ar fi site-urile de social media.

2. Cum folosim informaţiile pe care le colectam

Respectarea Politicii noastre de confidenţialitate

Folosim informaţiile pe care le colectam doar în conformitate cu această Politică de confidenţialitate. Utilizatorii care completează formularele noastre sunt obligaţi prin acordurile noastre cu aceştia să respecte această Politică de confidenţialitate.

Nu vindem niciodată informaţii personale.

Nu vom vinde niciodată Informaţiile tale personale către terţi.

Utilizarea informaţiilor personale

În plus faţă de utilizările identificate în capitolele anterioare din această Politică de Confidenţialitate, putem folosi informaţiile tale personale pentru:

• a îmbunătăţiţi experienta ta de navigare prin personalizarea site-ului Web şi îmbunătăţirea serviciului de comunicare;
• furnizarea către alte companii de informaţii statistice despre utilizatorii noştri – dar aceste informaţii nu vor fi utilizate pentru identificarea niciunui utilizator;
• a ți trimite informaţii cu privire la modificările aduse Termenilor şi serviciilor clienţilor, Politicii de confidenţialitate (inclusiv a Politicii privind cookie-urile) sau a altor acorduri legale.

Baza noastră legală pentru colectarea şi utilizarea informaţiilor personale descrise mai sus va depinde de informaţiile personale în cauză şi de contextul specific în care le colectam. Cu toate acestea, în mod normal, vom colecta informaţii personale de la tine numai acolo unde avem consimţământul tău pentru a face acest lucru, acolo unde avem nevoie de informaţiile personale pentru a efectua un contract cu tine sau în cazul în care prelucrarea este în interesele noastre legitime şi nu este suprasolicitata de interesele tale de protecţie a datelor sau drepturi şi libertăţi fundamentale. În unele cazuri, este posibil să avem şi o obligaţie legală de a colecta informaţii personale de la tine.

Dacă te rugăm să furnizezi informaţii personale pentru a respecta o cerinţă legală sau pentru a efectua un contract, vom clarifica acest lucru la momentul relevant şi vă vom sfătui dacă furnizarea informaţiilor tale personale este obligatorie sau nu (precum şi consecinţele posibile dacă nu furnizaţi informaţiile tale personale). În mod similar, dacă vom colecta şi folosi informaţiile tale personale, bazându-ne pe interesele noastre legitime (sau pe cele ale oricărei terţe părţi), vă vom clarifica la momentul respectiv care sunt acele interese legitime.

Utilizarea informaţiilor de navigaţie

Folosim Informaţii de navigaţie pentru a putea să îți livrăm cel mai bun conţinut, pentru a îmbunătăţi în permanenţă site-ule. De asemenea, putem folosi Informaţii de navigaţie singure sau în combinaţie cu Informaţii personale pentru a îți oferi informaţii personalizate despre Pure Romania.

Mărturii şi comentarii ale utilizatorilor

Postam mărturii şi comentarii ale utilizatorilor, care pot conţine informaţii personale, pe site-ul nostru web. Obţinem acordul fiecărui utilizator prin e-mail înainte de a posta numele şi mărturia acestuia.

Securitatea informaţiilor tale personale

Folosim o varietate de tehnologii şi proceduri de securitate pentru a îți proteja informaţiile personale împotriva accesului, utilizării sau dezvăluirii neautorizate. Securizam Informaţiile personale pe care le furnizezi pe serverele computerului într-un mediu controlat, securizat, protejat de acces, utilizare sau dezvăluire neautorizate. Toate informaţiile personale sunt protejate folosind măsuri fizice, tehnice şi organizatorice adecvate. Toate aceste soluţii sunt oferite de HubSpot. Pentru mai multe informaţii despre securitate HubSpot, consultaţi https://www.hubspot.com/security.

Funcţii de social media

Site-ul nostru include funcţii de social media, cum ar fi butonul Facebook Like şi widget-uri. Aceste elemente pot colecta adresa ta IP, pagina pe care o vizitzi pe site-ul nostru şi pot seta un cookie pentru a permite funcţiei să ruleze corect.

Forumuri publice

Oferim în site zone unde poți lăsa mesaje accesibile publicului. Te rugăm să reţii că dacă dezvălui direct informaţii prin intermediul acestor zone publice, informaţiile pot fi colectate şi utilizate de către alţi utilizatori. Vom corecta sau şterge orice informaţie pe care ai postat-o ​​pe site, dacă soliciţi acest lucru, aşa cum este descris în „Renunţarea la abonare şi dezabonare” de mai jos.

Păstrarea informaţiilor personale

Depinde de tipul de informaţii cât timp păstrăm informaţiile pe care le colectam despre tine, aşa cum este descris în detaliu mai jos. După un astfel de timp, vom şterge sau face anonime informaţiile tale sau, dacă acest lucru nu este posibil, atunci vă vom stoca în siguranţă informaţiile şi le vom izola de orice altă utilizare până când este posibilă ştergerea.

Atunci când nu exista nevoia de procesare a informaţiilor tale personale, ştergem în siguranţă informaţiile sau le facem anonime sau, dacă acest lucru nu este posibil, stocam în siguranţă informaţiile tale personale şi le izolam de orice prelucrare ulterioară până când este posibilă ştergerea. Vom şterge aceste informaţii la o dată anterioară dacă solicitaţi acest lucru, aşa cum este descris în „Cum să accesezi şi să controlezi datele tale personale” de mai jos.

3. Cum împărtăşim informaţiile pe care le colectam

Prestatori de servicii

Angajăm alte companii şi persoane pentru a oferi servicii vizitatorilor site-urilor noastre web şi este posibil să fie nevoie să împărtăşim informaţiile ale cu acestea pentru a-ți oferi informaţii, produse sau servicii. Exemplele pot include eliminarea informaţiilor repetate din listele de perspective, analizarea datelor sau efectuarea de analize statistice, furnizarea de asistenta de marketing, suplimentarea informaţiilor pe care ni le furnizezi pentru ați oferi un serviciu mai bun şi furnizarea de servicii sau asistenţă pentru utilizatori. În toate cazurile în care împărtăşim informaţiile tale cu astfel de agenţi, solicităm în mod explicit agentului să recunoască şi să respecte politicile noastre de confidenţialitate şi de gestionare a datelor utilizatorilor. Aceste procese nu presupun transferarea informaţiilor către aceste entităţi, ci doar facilitarea accesului la aceste date, în cel mai sigur mod.

4. Transfer internaţional de informaţii

Transferuri internaţionale în cadrul entităţilor HubSpot

Informaţiile colectate de HubSpot sunt depozitate şi procesate în Irlanda şi SUA.

Această politică de confidenţialitate se va aplica chiar dacă transferăm informaţii personale în alte ţări. HubSpot a luat garanţii adecvate pentru a solicita ca informaţiile tale personale să rămână protejate. HubSpot deţine clauze standard de protecţie a datelor contractuale, care au fost aprobate de Comisia Europeană şi are la baza acordurile bilaterale cu privire la protecţia datelor cu caracter personal – EU-U.S. and Swiss-U.S. Privacy Shield Frameworks.

Notificare privind scutul de confidenţialitate

HubSpot participa la şi are certificat acordul cu UE-SUA. Privacy Shield Framework şi Elveţia – S.U.A. Privacy Shield Framework. Următoarele entităţi afiliate respecta principiile Privacy Shield: HubSpot Ireland Limited, HubSpot Germany GmbH, HubSpot France S.A.S, HubSpot Australia Pty Ltd, HubSpot Asia Pte. Ltd., HubSpot Latin America S.A.S şi HubSpot Japan KK. HubSpot se angajează public să supună toate datele cu caracter personal primite din ţările membre ale Uniunii Europene (UE) şi Elveţia, în funcţie de Cadrul de protecţie a confidenţialităţii, la Principiile aplicabile ale Cadrului. Pentru a afla mai multe despre Privacy Shield Framework, accesaţi Lista scuturilor de confidenţialitate a Departamentului Comerţului din SUA la https://www.privacyshield.gov.